Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori.

Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil töödetegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.
Koordinaator on vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Koolitus põhineb õigusaktil „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”.
Vali oma ehitusplatsile sobiv koordinaator ning tule koolita ta meie juures pädevaks!

Koolitusel käsitletavad teemad

Ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustused
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisele
„Uus ehitusmäärus” ja ehitusplatsi koordinaator
Tööohutusalase tegevuse ehitusplatsil korraldamine ja koordineerimine
Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd
Tööohutusplaani tutvustamine ühisel ehitusplatsil töötavatele töötajatele, nende tööandjatele, FIE-dele jt isikutele
Ehitamine ja ohutuse kontrollimine
Ohutegurid ja ohutusnõuded
Kaitsevahendid ja -meetmed
Esmaabi
Olme
Välistöökohad
Tellingud ja teised töövahendid
Lammutustöö, asbestitööd
Kõrgusest kukkumise vältimine
Töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõuetega peab ehitamisel arvestama. Nõuete rikkumised ehitusplatsidel
Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale
Isikukaitsevahendid ehitusplatsil – mida vaja, nende kasutamine, demonstratsioon

Lektor Ants Vurma on kõrgharidusega elektriinsener. On olnud 16 aastat (1993–2008) Tööinspektsiooni keskuse peaspetsialist, kelle ülesandeks oli koordineerida, korraldada ja kontrollida kõigi Eesti tööinspektorite tööohutusalast tegevust. Osales sel perioodil peaaegu kõigi kehtestatud tööohutusalaste õigusaktide väljatöötamisel. Alates 1999. aastast loeb nii eesti- kui venekeelseid loenguid töötervishoiu ja tööhutuse teemadel.

Registreeri koolitusele