E-KOOLITUSED

E-KOOLITUSED

Pakutavad E-Koolitused:

E-KOOLITUS –  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

https://www.oskuskoolitus.ee/wp-admin/post.php?post=254&action=edit&lang=et

 

E-KOOLITUS –  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

https://www.oskuskoolitus.ee/wp-admin/post.php?post=515&action=edit&lang=et

 

E-KOOLITUS – Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

https://www.oskuskoolitus.ee/wp-admin/post.php?post=519&action=edit&lang=et

 

Э-ОБУЧЕНИЕ – Курсы усовершенствования знаний по охране и безопасности труда

https://www.oskuskoolitus.ee/wp-admin/post.php?post=543&action=edit&lang=et

 

Э-ОБУЧЕНИЕ – Kурсы по теме “Гигиена и безопасность труда” (24-часовые)

https://www.oskuskoolitus.ee/wp-admin/post.php?post=653&action=edit&lang=et

 

 

Registreeri koolitusele