Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Eesmärk: töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ning -nõukogu liikmete teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine iseseisvaks töökeskkonna korraldamiseks oma ettevõttes vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.

Alus: Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50
„Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“

I päev (auditoorne loeng)
Käsitletavad teemad:
– töökeskkonna korralduse alus
– töökeskkonnaga tegelevad isikud ettevõttes ja teenuseosutajad
– järelevalve
– töökeskkonna ohutegurid
– tervisekontroll
– juhendamine ja väljaõpe

II päev (Iseseisev töö)
Iseseisev töö oma ettevõttes dokumentatsiooniga
Iseseisva töö sisu selgub koolituse käigus vastavalt sellele, mida osalejatel täpselt vaja on.
Osalejad kellel töökeskkonnas süsteem olemas, viivad läbi ettevõttes sisekontrolli vastavalt tööjuhenditele.
Osalejad kellel ettevõttes süsteem puudub alustavad riskianalüüsiga vastavalt tööjuhendite ja näidiste põhjal.
Kokkuvõtvalt iseseisva töö käigus õppija hindab oma töökeskkonna korralduse dokumenteeritud hetkeseisu ja vajadusel alustab dokumentide koostamise või täiendamisega.

Koolitaja jagab dokumentide näidiseid ja juhendid koolituspäeval e-maili teel mis on elektroonselt kohe kasutatavad.

III päev (auditoorne loeng)
Käsitletavad teemad:
– iseseisva töö arutelu
– töökeskkonna riskianalüüs
– ohutusmärgistus
– esmaabi korraldus ettevõttes
– töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõdistamine
– töökeskkonna sisekontroll
– tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine ja registreerimine

Koolituse maht: auditoorne loeng 16 akadeemilist tundi ja 8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Koolitaja Veronika Kaidis
Koolitaja on tegelenud töökeskkonna juhtimise, teemade korraldamise ja koolitamisega juba pikki aastaid erinevate tegevusaladega ettevõtetes. On läbinud Euroülikooli magistrantuuri keskkonnateaduse erialal. Koolitustel jagab koolitaja oma kogemust töötervishoiu ja tööohutuse seaduse rakendamisel ning toob häid praktikaid, mida on kasutanud nii väikestes kui suurettevõtetes edukal töökeskkonna korraldamisel, nt Rimi Eesti Food AS-s, Sotsiaalministeeriumis, AS Tallink Grupp, ja tema tütarettevõtete töökeskkonnaspetsialistina kui Äripäeva teabevara peatoimetajana.”

Koolituse lõpus väljastatakse osalejale “Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe” tunnistus.

Koolitus sisaldab: auditoorset loengut, iseseisvat tööd, õppematerjale,kohvipausi ja tunnistust.
NB! Koolituse maksumus ei sisalda osalejate lõunasööki.

Antud koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume vastavalt ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti, inglise ja vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina.laursoo@oskuskoolitus.ee või helista 56883157
Triinu Leppik – saada päring triinu.leppik@oskuskoolitus.ee või helista 56883967

Registreeri koolitusele

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h
09.12.2020 - 11.12.2020 / 09:00 Tartu (est) 150€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h
16.12.2020 - 18.12.2020 / 09:00 Tallinn (est) 150€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h
20.01.2021 - 22.01.2021 / 10:00 Tallinn (est) 168€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h
25.01.2021 - 29.01.2021 / 10:00 Tartu (est) 168€ + KM Registreeri