Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Kestus:  3 päeva (24h)
Koolituse aeg:  9:00 – 16:00
Õppekeel:  eesti keel

Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe koolituse hind on 150€ + KM.
Hinnas sisalduvad loengumaterjalid ning “Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe” tunnistus.


Eesmärk on pakkuda töökeskkonnaspetsialistidele, -volinikele ning -nõukogu liikmetele teadmisi ja praktilisi oskusi töökeskkonna iseseisvaks korraldamiseks oma ettevõttes vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele. (Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“)

I päev (auditoorne loeng)

Käsitletavad teemad:
– töökeskkonna korralduse alus
– töökeskkonnaga tegelevad isikud ettevõttes ja teenuseosutajad
– järelevalve
– töökeskkonna ohutegurid
– tervisekontroll
– juhendamine ja väljaõpe

II päev (iseseisev töö)

Iseseisev töö oma ettevõtte dokumentatsiooniga
Iseseisva töö sisu selgub koolituse käigus vastavalt sellele, millised on osalejate vajadused.
Osaleja hindab oma töökeskkonna korralduse dokumentatsiooni hetkeseisu ning alustab vajadusel dokumentide koostamise või täiendamisega (sisekontroll ettevõttes vastavalt tööjuhenditele, riskianalüüs juhendite ja näidiste põhjal jne).

Koolitaja jagab dokumentide näidiseid ja juhendid koolituspäeval.

III päev (auditoorne loeng)

Käsitletavad teemad:
– iseseisva töö arutelu
– töökeskkonna riskianalüüs
– ohutusmärgistus
– esmaabi korraldus ettevõttes
– töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõdistamine
– töökeskkonna sisekontroll
– tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine ja registreerimine
– Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 2021.a märtsist (TTOS rakendamine teenuse osutajatele, riskianalüüs, töökeskkonna andmekogu ja riskianalüüside üleslaadimise kohustus, töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete volituste aeg).

 

Koolitaja: Veronika Kaidis
Veronika Kaidis on tegelenud töökeskkonna juhtimise, teemade korraldamise ja koolitamisega juba pikki aastaid erinevate tegevusaladega ettevõtetes. Ta on läbinud Euroülikooli magistrantuuri keskkonnateaduse erialal. Koolitustel jagab ta oma kogemust töötervishoiu ja tööohutuse seaduse rakendamisel ning toob näiteid praktikast, mida on kasutanud nii väikestes kui suurtes ettevõtetes töökeskkonna korraldamisel (nt Rimi Eesti Food AS-s, Sotsiaalministeeriumis, AS Tallink Grupis ning tema tütarettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina ja ka Äripäeva teabevara peatoimetajana).

 

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele