Töösuhted ja -ohutus eriolukorral

Töösuhted ja -ohutus eriolukorral

E-koolitus! Töösuhted ja -ohutus eriolukorral

E-koolitus on mõeldud kõigile inimestele kes soovivad seoses eriolukorraga saada vastuseid töösuhetest ja ohutusest eriolukorra ajal. Mille eest vastutab tööandja ja mille eest töötaja?

Tööandjal kui ka töötajal tuleb töösuhetes järgida vastastikuseid õigusi ja kohustusi vastavalt kokkuleppetele mis vastavad seadusele. Sõbralik koostöö nii töötajate omavahelistes kui töötaja ja tööandja suhtes eeldab, et osapooled on teadlikud oma õigustest ja kohustustest.

E-koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade tulenevatest õigustest ja võimalustest töösuhetes ja ohutuses eriolukorra ajal.

Töösuhted ja ohutus eriolukorral E-koolitusel käsitletavad teemad:

– Töösuhte ümberkorraldamine – tööandja ühepoolsed otsused ja poolte kokkulepped;

– Kaugtöö rakendamine – ohutus ja tervishoid kaugtööl;

– Töökohal töö ümberkorraldamine ohutuse tagamiseks – distantsi hoidmine, olmeruumide kasutuskord jms. erinõuded;

– Erilised ohutegurid eriolukorras – bioloogiline oht, kemikaalid (desinfektsioonivahendid); psühhosotsiaalsed tegurid (hirm nakkuse ja töökaotuse ees; kurnatus, oskamatus muutunud oludes oma tööülesandeid planeerida jms);

– Isikukaitsevahendid – kas, milleks ja kuidas siis ikkagi kanda maski ja kindaid.

Toimumiskoht:

E-koolitus toimub E-koolituse keskkonnas. Enne koolitust saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete E-koolitusele. 

E-koolitust on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, interneti ühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. 

E-koolituse ajal on võimalik küsida koolitajalt küsimusi.

Koolituse kestus on kuni 2 akadeemilist tundi.

Koolituse kestvus oleneb osalejate arvust ja küsimuste ning arutelude keerukusest.

Registreerides koolitusele hiljemalt 3 päeva enne koolituse algust kehtib soodushind: 35€ osaleja (hinnale lisandub 20 % käibemaks), hiljem tavahind 55€ osaleja (hinnale lisandub 20 % käibemaks).

NB! Lisaks pakume töötervishoiu ja tööohutuse ning  tööõiguse e-konsultatsiooni eriolukorraga seonduvate ja tööõigustega seonduvatele küsimustel.

E-konsultatsiooni läbiviimiseks koostame Teile täpsema hinnapakkumise lähtudes Teie vajadustele.

Antud E-koolitus toimub järgmistel aegadel:

14.04.2020 kell 10:00-11:30

22.04.2020 kell 18:00-19:30

 Koolitaja kvalifikatsioon:

Ille Nakurt-Murumaa – Koolitaja on töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. Koolitaja omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. On töötanud erinevates asutustes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. 2003. aastast alates on koolitaja tegutsenud täiskasvanute koolitajana töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse teemadel.

Oskuskoolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

 NB! Koolitust on võimalik tellida ka ettevõttesse E-koolitusena!

E-koolituse läbiviimiseks koostame Teile täpsema hinnapakkumise lähtudes ettevõtte töökeskkonnale ja vajadustele.

 

 

Registreeri koolitusele