Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus (e-koolitus)

Kestus:  1 päev (8 tundi)
Koolituse aeg:  9:00 – 16:00
Õppekeel:  eesti keel

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse hind on 90€ + KM.


Koolituse eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

Koolitus toimub Zoom’i keskkonnas.

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus on suunatud:

–  Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete ning asutuste tuleohutuse eest
vastutavatele isikutele, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine, enesekontrolli aruande
esitamine ja evakuatsiooni läbiviimine.

–  Lisaks on oodatud ettevõtete või kinnistute omanikud ja teised isikud, kellele on antud
tuleohutuse eest vastutamise kohustus.

 

Käsitletavad teemad:

1.  Tulekahjude ennetamine (tulekahjude tekkepõhjused, reeglite kehtestamine tulekahjude ennetamiseks).

2.  Tegutsemine tulekahju korral (vastutus, kohustuslikud tegevused, personali teadlikkus, koolitused ja õppused).

3.  Olulised korralduslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, enesekontroll ja enesekontrolli tuleohutusaruanne, järelevalve).

4.  Olulised ehituslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, ehitise kaasajastamine).

5.  Tuleohutuspaigaldiste korrashoiu tagamine (vastutus, kohustused ja järelevalve).

6.  Muudatused tuleohutusnõuetes (värskemad kehtima hakanud muudatused ja planeeritavad muudatused).

 

Koolituse läbinu:

–  tunneb  tuleohutust puudutavaid õigusakte;
–  oskab korraldada ettevõtte tuleohutust;
–  oskab läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli;
–  oskab koostada tuleohutusaruannet;
–  oskab juhendada töötajaid tuleohutusalaselt.

 

Koolitaja: Koolitust viib läbi kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist.

 

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
09.09.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 90€ + KM Registreeri

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
11.11.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 90€ + KM Registreeri