Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Koolitusele on oodatud enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine. Lisaks on oodatud ettevõtte või kinnistu omanik ja teised isikud, kellele on antud tuleohutuse eest vastutamine.

Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

koolituse teemad:

 1.    Tulekahjude ennetamine (tulekahjude tekkepõhjused, reeglite kehtestamine tulekahjude ennetamiseks)
 2.    Tegutsemine tulekahju korral (vastutus, kohustuslikud tegevused, personali teadlikkus, koolitused ja õppused)
 3.    Olulised korralduslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, enesekontroll ja enesekontrolli tuleohutusaruanne,
  järelevalve)
 4.    Olulised ehituslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, ehitise kaasajastamine)
 5.    Tuleohutuspaigaldiste korrashoiutagamine (vastutus, kohustused ja järelevalve)
 6.    Muudatused tuleohutusnõuetes (värskemad kehtima hakanud muudatused ja planeeritavad muudatused)

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb  tuleohutust puudutavaid õigusakte;
 • oskab korraldada ettevõtte tuleohutust;
 • oskab läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli;
 • koostada tuleohutusaruannet;
 • oskab juhendada töötajaid tuleohutusalaselt.

 

Koolitaja: Kaur Tammepuu Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 097886). Valitud kompetents: tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine. Koolitaja kogemus üle 10 aasta. Töökogemus Kidde Eesti AS ning Antifire Tuleohutuslahendused OÜ tuleohutuse peaspetsialisti/juhina.

 

Registreeri koolitusele

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

04.09.2020 / 10:00 Tartu (est) 85€ + KM Registreeri

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

11.09.2020 / 10:00 Tallinn (est) 85€ + KM Registreeri

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

06.11.2020 / 10:00 Tartu (est) 85€ + KM Registreeri