Ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus (e-koolitus)

Kestus:  1 päev (8 tundi)
Koolituse aeg:  9:00 – 16:00
Õppekeel:  eesti keel

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse hind on 105€ + KM.


Koolituse eesmärk on anda ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

Koolitus toimub Zoom’i keskkonnas.

Ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus on suunatud eelkõige ehitusettevõtete juhtidele, töödejuhatajatele ja ehitusplatsi koordinaatoritele, aga ka kõigile teistele ehitusplatsil töötavatele isikutele.

Käsitletavad teemad:

1. Tulekahjude tekkepõhjused, tulekahjude ennetamine, riskide ja ohtude
hindamine.

2. Ehitusplatsile esitatavad tuleohutusnõuded, vastutuse jaotus, seotud
õigusaktid.

3. Erinevad tuleohutusalased koolitused.

4. Tuletööde tegemise nõuded.

5. Esmased tulekustutusvahendid.

 

Koolitaja: Koolitust viib läbi kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist.

 

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele