Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Kestvus: 2 päeva (16h)
Koolituse algusaeg: 9:00 – 16 00

Koolitusloa number 7322HTM

Kahepäevane tõstukijuhikoolitus on mõeldud Eestis tõstukijuhina tööd alustajale, kes soovib saada tööturul konkurentsivõimelist teoreetilist teadmistepagasit ja praktilisi kogemusi tõstukijuhi ametist ning omandada tõstukijuhi load. Samuti on kahepäevane tõstukijuhi kursus suunatud neile, kes juba töötavad tõstukitel, ent soovivad täiendada teadmisi eri liiki tõstukitest, tööohutusest ja töösse puutuvatest õigusaktidest.

KOOLITUSE ESIMENE PÄEV – TEOORIAKURSUS

Teoreetilise aluspõhjana keskendub kahepäevane tõstukijuhi koolitus esimeses järgus tõstukite eri tüüpidele ja nende tehnilistele omadustele ning samuti ka ohutusele.

 • Tõstukid: eri tüübid ja ehitus
 • Tõstukite lisaseadmed ja tehnilised parameetrid
 • Tõstukid: tehniline teenindamine
 • Laadimistransporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed
 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 • Isikukaitsevahendid ja ohutus
 • Praktiline väljaõpe tõstukil

Jutuks tuleb veel palju muud huvitavat ja kasuliku.

Teooriakursus lõppeb eksamiga

KOOLITUSE TEINE PÄEV – PRAKTIKAKURSUS

Kahepäevane tõstukijuhi koolitus keskendub praktika osas eri ladudes kastutatavatele tõstukitele: kahveltõstukid, korvtõstukid ja teleskooptõstukid. Väljaõpe näeb ette praktilisi harjutusi laos, pöörates tähelepanu kõigile vajalikele aspektidele saavutamaks põhjalik ettevalmistus, et omandada tõstukijuhi load.

 • Tõstukite kasutusjuhendid ning tundmaõppimine
 • Tõstukite ehitus ja eripärad
 • Tõstukite tööeelne hooldus
 • Praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
 • Sõiduharjutused

Praktikakursus lõppeb eksamiga.

TÄIENDAV INFO

Koolituse kogupikkus on 16 tundi (8+8 tundi) ning õppekeeleks on eesti keel või vene keel.

Õppepäevade ülesehitus:

 • Esimene sessioon: 09-00 – 12 45
 • Lõuna
 • Teine sessioon 13 30 – 16 00

Kumbagi sessiooni sisse kuulub ka 15-minutiline paus.

LEKTOR

Kahepäevase tõstukijuhikoolituse lektoriks on pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist Raiko Jaagura. Eesti Maaülikoolis majanduse erialal õppinud Jaagura on 2005. aastast saati töötanud logistiku ja projektijuhina erinevates valdkondades ning tõstukijuhtide koolitajana on ta tegev juba 2007. aastast.

Registreeri koolitusele

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
03.12.2020 - 04.12.2020 / 09:00 Tallinn (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
03.12.2020 - 04.12.2020 / 09:00 Tallinn (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
07.12.2020 - 08.12.2020 / 09:00 Tartu (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
07.12.2020 - 08.12.2020 / 09:00 Tartu (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
30.12.2020 - 31.12.2020 / 09:00 Tallinn (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
30.12.2020 - 31.12.2020 / 09:00 Tallinn (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
30.12.2020 - 31.12.2020 / 09:00 Tartu (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
30.12.2020 - 31.12.2020 / 09:00 Tartu (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
11.01.2021 - 12.01.2021 / 09:00 Tallinn (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
11.01.2021 - 12.01.2021 / 09:00 Tallinn (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
13.01.2021 - 14.01.2021 / 09:00 Tartu (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
13.01.2021 - 14.01.2021 / 09:00 Tartu (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
25.01.2021 - 26.01.2021 / 09:00 Viljandi (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
25.01.2021 - 26.01.2021 / 09:00 Viljandi (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
26.01.2021 - 27.01.2021 / 09:00 Haapsalu (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
26.01.2021 - 27.01.2021 / 09:00 Haapsalu (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
04.02.2021 - 05.02.2021 / 09:00 Tallinn (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
04.02.2021 - 05.02.2021 / 09:00 Tallinn (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
08.02.2021 - 09.02.2021 / 09:00 Pärnu (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
08.02.2021 - 09.02.2021 / 09:00 Pärnu (est) 200€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti tõstukijuhi kahepäevane koolitus koos praktikaga
11.02.2021 - 12.02.2021 / 09:00 Tartu (est) 160€ + KM Registreeri

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus

Eesti ja euroopa tõstukijuhi load. LOAD SOOME REGISTRIS
11.02.2021 - 12.02.2021 / 09:00 Tartu (est) 200€ + KM Registreeri