Pesukeemia ohutuskoolitus pesula operaatoritele

Pesukeemia ohutuskoolitus pesula operaatoritele

Pesukeemia ohutuskoolitus pesula operaatoritele

Kestus:  1 päev (3h)
Koolituse aeg:  8:30 – 11:30
Õppekeel:  eesti keel

Pesukeemia ohutuskoolituse hind on 55€ + KM.
Hinnas sisalduvad loengumaterjalid ning tõend koolituse läbimise kohta.


Eesmärk on anda osalejale ohutusalased teadmised pesukeemiaga töötamiseks ja ohutu töökeskkonna loomiseks.

Käsitletavad teemad:
–  keemilised ohutegurid;
–  riskihindamine;
–  märgistamine;
–  pakendamine;
–  isikukaitsevahendid;
–  tööga seotud haigused ja tervisekontroll.

Koolituse läbinud osaleja:
–  teab, millised on pesukeemia keemilised ohutegurid;
–  teab, kuidas peavad kemikaalid olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond;
–  teab, milliseid on vajalikud isikukaitsevahendid kemikaalidega töötamisel ja kuidas neid kasutada;
–  teab, millised on tema õigused ja kohustused kemikaalidega töötamisel.

 

Koolitaja: Veronika Kaidis
Veronika Kaidis on tegelenud töökeskkonna juhtimise, teemade korraldamise ja koolitamisega juba pikki aastaid erinevate tegevusaladega ettevõtetes. Ta on läbinud Euroülikooli magistrantuuri keskkonnateaduse erialal. Koolitustel jagab ta oma kogemust töötervishoiu ja tööohutuse seaduse rakendamisel ning toob näiteid praktikast, mida on kasutanud nii väikestes kui suurtes ettevõtetes töökeskkonna korraldamisel.

 

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele