Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus 8h

Kestus:  1 päev (8h)
Koolituse aeg:  9:00 – 16:00
Õppekeel:  eesti keel

Töötervishoiu- ja tööohutusalase täiendõppe koolituse hind on 90€ + KM.
Hinnas sisalduvad loengumaterjalid ning koolituse läbimist tõendav tunnistus.


Eesmärk on pakkuda töökeskkonnaspetsialistidele, -volinikele ning -nõukogu liikmetele teadmisi ja praktilisi oskusi töökeskkonna iseseisvaks korraldamiseks oma ettevõttes vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele. (Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“)

Käsitletavad teemad:
– töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs (ohutegurite tuvastamine, parameetrite mõõdistamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine nende vältimiseks ja vähendamiseks)
– töölepinguseadusest tulenevad olulisemad nõuded töösuhetele
– psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas ja nende mõõtmine
– tööstressi ja läbipõlemise olemus ja ennetusmeetmed
– kaugtöö kokkulepe ja juhendid, eelised ja ohud töökeskkonnale

Koolitus toimub suures osas arutelude vormis ning mikrofoni ja kaamera kasutamine on kohustuslik.

Koolitaja: Rasmus Leinsalu
Rasmus Leinsalu on rahvusvahelise kogemusega meeskonna- ja projektijuht, koolitaja, instruktor. Alates aastast 2019 töötab Tallink Grupp’is koolituste projektijuhina.
Rasmusel on bakalaureusekraad Tallinna Ülikoolist rekreatsioonikorralduse erialal. Osalenud mitmetel täiendkoolitustel.
Enda koolituste kohta on Rasmus Leinsalu öelnud: “Mulle meeldib näitlikustada edasi antavat infot läbi oma kogemuste ning tuua lisandväärtusi läbi praktiliste tegevuste ja interaktiivsete lahenduste. Õppimine peab olema tore ja põnev”.

Koolitaja: Veronika Kaidis
Veronika Kaidis on tegelenud töökeskkonna juhtimise, teemade korraldamise ja koolitamisega juba pikki aastaid erinevate tegevusaladega ettevõtetes. Ta on läbinud Euroülikooli magistrantuuri keskkonnateaduse erialal. Koolitustel jagab ta oma kogemust töötervishoiu ja tööohutuse seaduse rakendamisel ning toob näiteid praktikast, mida on kasutanud nii väikestes kui suurtes ettevõtetes töökeskkonna korraldamisel (nt Rimi Eesti Food AS-s, Sotsiaalministeeriumis, AS Tallink Grupis ning tema tütarettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina ja ka Äripäeva teabevara peatoimetajana).

 

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus 8h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas. Koolitaja Veronika Kaidis.
13.08.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 90€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus 8h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas. Koolitaja Veronika Kaidis.
17.09.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 90€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus 8h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas. Koolitaja Veronika Kaidis.
02.10.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 90€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus 8h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas. Koolitaja Veronika Kaidis.
19.11.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 90€ + KM Registreeri