Infotund: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 01.03.2021

Infotund: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 01.03.2021

Eesti Vabariigi Valitsus võttis 2020. aasta lõpus vastu mitmeid seadusemuudatusi, mis toovad endaga kaasa muudatusi Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses.

Sihtrühm: Ettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökorraldajad, töötajate esindajad ja kõik teised, kes soovivad teada, mida toovad endaga kaasa uued Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, millest osa hakkas kehtima 01.03.2021 ning osa jõustub 01.05.2021 ja 01.09.2021.

Seadusega arendatakse töökeskkonna andmekogu, lihtsustades asutuste ja ettevõtete suhtlust riigiga ning pakkudes uusi teenuseid. Uue nõudena näeb seadus ette, et tööandja on kohustatud koostama töökeskkonna riskianalüüsi töökeskkonna andmekogus või edastama selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile. Teatud seaduse sätteid hakatakse kohaldama ka teenuse osutajatele, näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavatele isikutele.

Seadusemuudatusega suurendatakse tööandja vastutust nõuete rikkumise eest, tõstes mitmes seaduses (Ametiühingute seadus, Töölepingu seadus, Töötajate usaldusisiku seadus) trahvimäärasid.

Infotunnil käsitletavad teemad:
– Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse rakendamine teenuse osutajatele
– Riskianalüüs
– Töökeskkonna andmekogu ja riskianalüüside üleslaadimise kohustus hiljemalt 1. septembriks 2021.
– Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete volituste aeg
– Praktilised näited muudatuste rakendamise kohta
– Tekkinud küsimuste arutelu

Igale osalejale saadetakse materjalid ja kutse infotunnile 2-3 päeva enne infotundi e-maili teel.

Infotund toimub e-koolitusena reaalajas 07.04.2021 ja 06.05.2021 ZOOM’i keskkonnas.
E-koolitust on võimalik jälgida arvutist või mõnest muust nutiseadmest töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Tarvis on head interneti ühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Infotunni ajal on võimalik küsida koolitajalt täpsustavaid küsimusi.

Infotunni kestus on kuni 4 akadeemilist tundi – 09:00-12:00.

Infotunni lõpus väljastatakse osalejale soovi korral tõend koolitusel “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 01.03.2021” osalemise kohta.

 

Koolitaja: Veronika Kaidis
Veronika Kaidis on tegelenud töökeskkonna juhtimise, teemade korraldamise ja koolitamisega juba pikki aastaid erinevate tegevusaladega ettevõtetes. Ta on läbinud Euroülikooli magistrantuuri keskkonnateaduse erialal. Koolitustel jagab ta oma kogemust töötervishoiu ja tööohutuse seaduse rakendamisel ning toob näiteid praktikast, mida on kasutanud nii väikestes kui suurtes ettevõtetes töökeskkonna korraldamisel (nt Rimi Eesti Food AS-s, Sotsiaalministeeriumis, AS Tallink Grupis ning tema tütarettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina ja ka Äripäeva teabevara peatoimetajana).

 

Infotundi on võimalik tellida ka ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust viime läbi nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56883967
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56883157
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55565763

Registreeri koolitusele

Infotund: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 01.03.2021

Koolitus toimub ZOOM i vahendusel. Koolitus kestab 09:00-12:00
06.05.2021 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 65€ + KM Registreeri