E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Eesmärk: töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ning -nõukogu liikmete teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine iseseisvaks töökeskkonna korraldamiseks oma ettevõttes vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.

Alus: Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50
„Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“

I päev (auditoorne loeng)
Käsitletavad teemad:
– töökeskkonna korralduse alus
– töökeskkonnaga tegelevad isikud ettevõttes ja teenuseosutajad
– järelevalve
– töökeskkonna ohutegurid
– tervisekontroll
– juhendamine ja väljaõpe
– töökeskkonna riskianalüüs
– ohutusmärgistus
– esmaabi korraldus ettevõttes
– töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõdistamine
– töökeskkonna sisekontroll
– tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine ja registreerimine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 2021 märtsist:
– TTOS rakendamine teenuse osutajatele
– riskianalüüs
– töökeskkonna andmekogu ja sinna riskianalüüside üleslaadimise kohustus
– töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete volituste aeg

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolitaja Veronika Kaidis
Koolitaja on tegelenud töökeskkonna juhtimise, teemade korraldamise ja koolitamisega juba pikki aastaid erinevate tegevusaladega ettevõtetes. On läbinud Euroülikooli magistrantuuri keskkonnateaduse erialal. Koolitustel jagab koolitaja oma kogemust töötervishoiu ja tööohutuse seaduse rakendamisel ning toob häid praktikaid, mida on kasutanud nii väikestes kui suurettevõtetes edukal töökeskkonna korraldamisel, nt Rimi Eesti Food AS-s, Sotsiaalministeeriumis, AS Tallink Grupp, ja tema tütarettevõtete töökeskkonnaspetsialistina kui Äripäeva teabevara peatoimetajana.”

Koolituse lõpus väljastatakse osalejale “Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendõppe” tunnistus.

Koolitus sisaldab: auditoorset loengut, õppematerjale,kohvipausi ja tunnistust.
NB! Koolituse maksumus ei sisalda osalejate lõunasööki.

Antud koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume vastavalt ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti, inglise ja vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina.laursoo@oskuskoolitus.ee või helista 56883157
Triinu Leppik – saada päring triinu.leppik@oskuskoolitus.ee või helista 56883967

Registreeri koolitusele

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
20.01.2021 / 10:00 Tallinn (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
20.01.2021 / 10:00 Tartu (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
16.02.2021 / 09:00 Tartu (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
16.02.2021 / 09:00 Tallinn (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
24.03.2021 / 09:00 Tartu (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
24.03.2021 / 09:00 Tallinn (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
21.04.2021 / 09:00 Tallinn (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
21.04.2021 / 09:00 Tartu (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
19.05.2021 / 09:00 Tallinn (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
19.05.2021 / 09:00 Tartu (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
16.06.2021 / 09:00 Tartu (est) 70€ + KM Registreeri

E-KOOLITUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
16.08.2021 - 16.06.2021 / 09:00 Tallinn (est) 70€ + KM Registreeri