Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Kestus:  1 päev (8h)
Koolituse aeg:  9:00 – 16:00
Õppekeel:  eesti keel

Töötervishoiu- ja tööohutusalase täiendkoolituse hind on 70€ + KM.
Hinnas sisalduvad loengumaterjalid ning “Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendõppe” tunnistus.


Eesmärk on pakkuda töökeskkonnaspetsialistidele, -volinikele ning -nõukogu liikmetele teadmisi ja praktilisi oskusi töökeskkonna iseseisvaks korraldamiseks oma ettevõttes vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele. (Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“)

Käsitletavad teemad:
– töökeskkonna korralduse alus
– töökeskkonnaga tegelevad isikud ettevõttes ja teenuseosutajad
– järelevalve
– töökeskkonna ohutegurid
– tervisekontroll
– juhendamine ja väljaõpe
– töökeskkonna riskianalüüs
– ohutusmärgistus
– esmaabi korraldus ettevõttes
– töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõdistamine
– töökeskkonna sisekontroll
– tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine ja registreerimine
– Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 2021 märtsist (TTOS rakendamine teenuse osutajatele, riskianalüüs, töökeskkonna andmekogu ja riskianalüüside üleslaadimise kohustus, töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete volituste aeg)


Koolitaja:
 Veronika Kaidis
Veronika Kaidis on tegelenud töökeskkonna juhtimise, teemade korraldamise ja koolitamisega juba pikki aastaid erinevate tegevusaladega ettevõtetes. Ta on läbinud Euroülikooli magistrantuuri keskkonnateaduse erialal. Koolitustel jagab ta oma kogemust töötervishoiu ja tööohutuse seaduse rakendamisel ning toob näiteid praktikast, mida on kasutanud nii väikestes kui suurtes ettevõtetes töökeskkonna korraldamisel (nt Rimi Eesti Food AS-s, Sotsiaalministeeriumis, AS Tallink Grupis ning tema tütarettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina ja ka Äripäeva teabevara peatoimetajana).

 

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

 

Registreeri koolitusele

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
20.10.2021 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 70€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h Sõpruse pst 2 (Sangari maja)
20.10.2021 / 09:00 Tartu (est) 70€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
24.11.2021 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 70€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h Parda 3/5/7
24.11.2021 / 09:00 Tallinn (est) 70€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
15.12.2021 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 70€ + KM Registreeri