Tööstus ettevõtete ohutus koolitus

Tööstus ettevõtete ohutus koolitus

Oskuskoolitus OÜ

 

Õppekava nimetus:  tootmis ja tööstus ettevõtete ohutusalane koolitus (tootmine, Laondus, ehitus)

Õppekava rühm: Ohutusalased teadmised logistika- ja  tootmishoonetes

Maht tundides: Teooriaõpe 6-8 akadeemilist tundi

Piirangud õpperühma suurusele: Maksimaalne õppegrupi suurus õppeklassis 60 inimest.

Õppekeel: eesti keel, vene keel

Sihtgrupp:

Ohutusalast koolitust vajavad kõik ettevõtted kus nende töötajad on ümbritsetud erinevate riskide ja ohtudega. Väga kõrgete riskidega on ümbritsetudneed töötajad kes töötavad tootmis ettevõtetes, tööstuslikes ettevõtetes ladudes ja ehitustel. Koolitus on mõeldud kõigile neile kes on saanud juba varasemalt erialased väljaõpped kui ka neile kes erinevaid masinaid oma igapäeva töös ei kasuta Neil tihti puudub ka ohutunne ümbritseva suhtes ja koolituse eesmärk ongi rääkida mis võib juhtuda ja kuidas peaks käituma, et õnnetusi ära hoida. Anname laialdase ülevaate enim õnnetusi põhjustanud vandkondadest. Koolitusel jutuks tulevad teemad on valikulised vastavalt sellele mis seadmeid kasutatakse.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Erinevate tõsteseadmete ja tõstevahendite ohutu ja korrektne kasutamine (üldine)
 • Erinevate tõsteseadmete läheduses ohutu liiklemine
 • Teab kuidas teha ohutult troppimistöid
 • Teab kuidas ohutult kasutada kraanasid
 • Teab erinevate tootmisseadmetega seotud üldist ohutust ja nende peamiste ohtude vältimine
 • Teab ja tunneb ohutut liiklemust tööstusruumides
 • Järgib ohutut liiklemise reegleid oma töökeskonnas
 • Teab kuidas kaitsta kaastöötajate elu ja tervist
 • Analüüsib ja ennetab ohuolukordade tekkimise võimalust
 • Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid
 • Teab kuidas kasutada ja valida isikukaitsevahendeid
 • Teab töötaja ja tööandja õiguseid, kohustusi ja vastutust
 • Tagab inimeste turvalisuse oma töövahendi läheduses
 • Tunneb ohutusreegleid kuidas tagada enda ja teiste inimeste ohutust

 

Õpingute alustamise tingimused:

Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat.

 

Õppe sisu:

 • Üldohutus ja ohutusnõuded töötaja töökeskkonnas
 • Isikukaitsevahendite valimine ja korrapärane kasutamine
 • Ohtlikute situatsioonide ennetamine ja vältimine
 • Tõstukite ja liikurmasinate ohutus
 • Tuletööde ohutus
 • Tõstetööde ohutus (troppimine ja kraanad)
 • Mida peavad teadma kaastöötajad, kes ei ole saanud erialast väljaõpet (nt tõstukid, kraanad, tuletöö, kõrgtöö jne)
 • Tellingute ohutus ja tellingute kasutamine
 • Kõrgtööde ohutus
 • Redelitel töötamise ohutus
 • Korvtõstukiga töötamise ohutus

 

Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 8 akadeemilise tunnisel teooriakoolitusel. Teooretiliste teadmiste kontrolli peab läbima 80% ulatuses. Teoreetilised teadmised kontrollitakse kirjalikult või suuliselt.

Õpikeskkond

Teoorijaõpe ja teadmiste kontroll toimub koolitaja ruumis või mõnes teises koolituse tellija ruumides. Ruum peab olema varustatud dataprojektoriga, tahvliga, laudadega ja toolidega. Koolituse praktiline osa viiakse läbi tellija poolt olevates tööruumides.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

Oskuskoolitus OÜ väljastab tunnistuse kursuse läbimise kohta.

Koolitajale esitatavad kvalifikatsiooninõuded:

Koolitaja peab valdama nõutvate õppeainete täieliku sisu

Registreeri koolitusele