Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine

Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine

Koolituse nimetus: TELLINGUPAIGALDAJA KOOLITUS
Kestvus: 1 päeV (8h)
Koolitust võimalik läbiviia: eesti ja vene keeles
Koolituse algusaeg: 9:00 – 16 00

Kahepäevasel tellingupaigaldaja koolitusel väljastatud rahvusvaheline luba maksab 180 € + KM.
Ühepäevasel tellingupaigaldaja koolitusel väljastatud Eestis kehtiv luba maksab 90 € + KM.

Koolitusele on oodatud ehitus valdkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldaja väljaõpet.
Koolituse eesmärk on pakkuda Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RT I 2000, 4, 30) vastavat koolitust. Koolituse läbinud inimesed oskavad paigaldada ja demonteerida ehitustellinguid ohutult ja vastavalt valdkonnale reguleerivates EV seaduseaktides sätestadud nõuetele.

Teemad:

Tellingute klassifikatsioon

Tellingute paigaldamise plaan

Ohutusmeetmed tellingute paigaldamisel

Tellingutel kasutatavad kaitsemeetmed

Ohutusmeetmed tellingute paigaldamisel

Tellingutel kasutatavad kaitsemeetmed

Tellingute monteerimisega seotud ohud

Töökeskkonnas esinevaid ohutegureid

Tellingu paigalduseelne kontroll

Ankurdamine, seinakinnitused

Piirded ja kaitsesirmid

Tellingutega sagedamini asetleidvad tööõnnetused

Inimeste ohutuse tagamine

Kukkumiste ja varisemiste ennetamine

Tellingutel kasutatavad erinevad märgised

Tellingute kasutuseelne kontroll

Tellingute paigaldamise praktikum (tellingute praktiline monteerimine ja demonsteerimine)

 

Raiko Jaagura on Majandusalase haridusega, õppinud Ökonoomika ja ettevõtlust. Eesti Maaülikool 2012.

On koolitaja aastast 2012 ja on pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonnaspetsialist.

Läbinud töökeskonnaspetsialisti koolituse aastal 2013.

Raiko omab teoreetilisi ja praktilisi kogemusi erinevatel tõsteseadmetel aastast 2006.

Registreeri koolitusele

Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine

Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine, Rahvusvahelised load.
24.09.2019 / 09:00 Tallinn (est) 180€ + KM Registreeri

Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine

Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine, Rahvusvahelised load.
27.09.2019 / 09:00 Tartu (est) 180€ + KM Registreeri

Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine

Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine, Rahvusvahelised load.
22.10.2019 / 09:00 Tartu (est) 180€ + KM Registreeri

Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine

Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine, Rahvusvahelised load.
29.10.2019 / 09:00 Tallinn (est) 180€ + KM Registreeri