Kõrgustes töötamine

Kõrgustes töötamine

Kõrgustes töötamise koolitus

Õppekava rühm: tööohutus, kõrgtööd
Maht tundides: 4 Ak.

Sihtgrupp:

Inimesed kes töötavad kõrgustes, sinna alla kuuluvad redelitel töötamine, tellingutel töötamine, Mastidel töötamine, korvtõstukitel töötamine ja akende pesemine tõstukitelt.

Piirangud õppekava suurustele: Teoorias piiranguid ei ole.

Õppekeel: eesti keel, vene keel, inglis keel

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:
Isikukaitsevahendid
Tunneb ja oskab valida õiget ohutusvarustust
Oskab inspekteerida enda kõrgtööde varustust
Tunneb kõrgustes töötamise tingimusi ja reegleid
Redelitel töötamise ohutus
Redelitel töötamise seadusandlus
Redelite kasutamine
Erinevad korvtõstukid ja nendel töötamine
Tellingud-töölavad ja nendel töötamine.

Õpingute alustamise tingimused: Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat

Õppe sisu:
Tunneb kõiki kõrgustes töötamise ohutusvarustust. Kiivrid, kindad, erinevad traksid, saapad jne; Kuidas kontrollida üle oma varustus enne kõrgustesse tööle asumist;
Teab kuidas liikuda ohutult üles ja tulla ohutult maapeale tagasi;
Teab kui palju ja milliseid tööriistu tohib kõrgustesse kaasa võtta ja kui palju kaaluliselt; Tunneb kõrgustes töötamise seadusandlust;

Teab kuidas teha kõige olulisemaid ja turvalisemaid sõlmesid nööridel; Teab kuidas käituda nööridel rippuma jäämise korral.
Teab kuidas kasutada õigesti kõrgustes töötamise varustust.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 4-5 tunnisel teooriakoolitusel.  Teoria eksam tuleb läbida vähemalt 80% ulatuses.

 

Registreeri koolitusele

Kõrgustes töötamine

18.02.2021 / 09:00 Tartu (est) 70€ + KM Registreeri

Kõrgustes töötamine

22.02.2021 / 09:00 Tallinn (est) 70€ + KM Registreeri

Kõrgustes töötamine

08.04.2021 / 09:00 Tartu (est) 70€ + KM Registreeri