Hüdrotõstuki koolitus

Hüdrotõstuki koolitus

Koolituse nimetus: HÜDROTÕSTUKI KOOLITUS

Kestvus: 1 päev (8 h)

Koolitust võimalik läbiviia: eesti ja vene keeles

Koolituse algusaeg: 9:00 – 16 00

Koolituse hind 99 EUR + KM

Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad liikurhüdro- ja teleskooptõstukijuhi töö korraldamisega tõste-, ehitus- ja montaažitöödel.

Õpetusega taotletakse, et liikurhüdro- ja teleskooptõstukijuht mõistab, kasutab ja järgib alati ohutusnõudeid, liikurhüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise juhendeid
ning ühiste ja isikukaitsevahendite liigitusi, kaitseomadusi, märgistusi ja alati lähtub alati tööd tehes nõetest.

Teemad

 • Tõstuki tööeelne kontroll
 • Hüdro ja teleskooptõstuki ehitus
 • Nende erinevus
 • Kasutusalad
 • Kasutusnõuded ja hooldamine
 • Tõstekorvid
 • Tropid, tõstegreiferid, konksud
 • Tööde korraldamine ja teostamine tõstmisel
 • Isikukaitsevahendid
 • Ohutusmeetmed
 • Tugikäppade paigaldamine
 • Elektri – ja tuleohutusmeetmed
 • Töötervishoiu, tööohutuse õigusaktid
 • Keskkonnahoid
 • Tööterritooriumi tööeelne ülevaatus ja ohutuse tagamine
 • Töötamine õhuelektriliinide läheduses

Raiko Jaagura on majandus alase haridusega, õppinud Ökonoomika ja ettevõtlust. Eesti Maaülikool 2012.

On koolitaja aastast 2012 ja on pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonnaspetsialist.
Läbinud töökeskonnaspetsialisti koolituse aastal 2013.
Raiko omab teoreetilisi ja praktilisi kogemusi erinevatel tõsteseadmetel aastast 2006.

Registreeri koolitusele

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
22.01.2021 / 09:00 Tartu (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
28.01.2021 / 09:00 Tallinn (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
29.01.2021 / 09:00 Viljandi (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
12.02.2021 / 09:00 Tallinn (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
19.02.2021 / 09:00 Tartu (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
26.02.2021 / 09:00 Pärnu (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
03.03.2021 / 09:00 Tartu (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
11.03.2021 / 09:00 Tallinn (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
26.03.2021 / 09:00 Rakvere (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
16.04.2021 / 09:00 Tallinn (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
19.04.2021 / 09:00 Tartu (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
11.05.2021 / 09:00 Tartu (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
17.05.2021 / 09:00 Tallinn (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
18.05.2021 / 09:00 Viljandi (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
24.05.2021 / 09:00 Pärnu (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
01.06.2021 / 09:00 Tartu (est) 99€ + KM Registreeri

Hüdrotõstuki koolitus

Töötamine hüdrotõstukitel, Rahvusvahelised load.
08.06.2021 / 09:00 Tallinn (est) 99€ + KM Registreeri