Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132.

Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“

EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Esmaabi väljaõppe või täiendõppe koolituse õppekava

1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;

2) eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);

3) esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);

4) esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;

5) esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;

6) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;

7) esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;

8) esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

 

Koolituse läbimisel osaleja:

– hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika

– kasutab õigeid elustamisvõtteid

– peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut

– teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest

– annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral

– arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Jelena Veber – On lõpetanud Tallinna Tervishoiu kõrgkooli. Jelena töötab SA Põhja Eesti Regionaal Haiglas kirurgia osakonnas õena ning lisaks ka esmaabikoolitajana 2013 aastast.

Registreeri koolitusele

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h
20.02.2020 / 10:00 Tallinn (est) 53€ + KM Registreeri

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h
09.03.2020 / 10:00 Tartu (est) 53€ + KM Registreeri

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h
25.03.2020 / 10:00 Pärnu (est) 53€ + KM Registreeri

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h
25.03.2020 / 10:00 Tallinn (est) 53€ + KM Registreeri

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h
27.03.2020 / 10:00 Kuressaare (est) 53€ + KM Registreeri

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h
23.04.2020 / 10:00 Tallinn (est) 53€ + KM Registreeri

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h
21.05.2020 / 10:00 Tallinn (est) 53€ + KM Registreeri

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h

Esmaabi täiendõppe koolitus 8h
18.06.2020 / 10:00 Tallinn (est) 53€ + KM Registreeri