Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus (16h)

Kestus:  2 päeva (16 tundi)
Koolituse aeg:  9:00 – 15:30 
Õppekeel:  eesti keel

Esmaabi väljaõppe koolituse hind on 82€ + KM.Esmaabi põhikursus on suunatud:

 • – Isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjateks.
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (§ 132) on sätestatud, et igas ettevõttes peab olema inimene, kes on läbinud 16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse ning igal kolmandal aastal vähemalt 6-tunnise täiendõppe. Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.
 • – Isikutele, kes taotlevad juhiluba.
 • Juhilubade taotlemiseks on vajalik läbida vähemalt 16-tunnine esmaabi koolitus.
 • – Isikutele, kes taotlevad relvaluba.
  01.07. 2018 kehtima hakanud “Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse” §35 lõige 2 sätestab, et relvaloa taotleja peab esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt sellise 16h esmaabikoolituse läbimist, mille on läbi viinud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.
 • – Ja kõigile teistele,
  kes soovivad omandada teoreetilised ja praktilised oskused esmaabi osutamiseks alates haava sidumisest kuni elustamiseni.

 

Esmaabi väljaõppe koolituse õppekava:

1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sh paanikaga toimetulek), hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sh kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välitingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;

2) eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);

3) esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine);

4) esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;

5) esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;

6) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;

7) esmaabi äkkhaigestumise (nt epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;

8) esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

 

Koolituse läbinu:

– hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
– kasutab õigeid elustamisvõtteid
– peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
– teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest
– annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
– arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Koolitust on võimalik läbida nii klassis kui veebi vahendusel.
Veebikoolitusel on mikrofoni ja kaamera kasutamine kohustuslik.

Koolitajad:  Jelena Veber / Tatjana Jushinski

Jelena Veber on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning töötab SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kirurgia osakonnas õena. Alates 2013. aastast on Jelena viinud läbi esmaabikoolitusi.

 

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
29.04.2024 - 30.04.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kivilinna Keeltekool (Sõpruse pst 2, Sangari maja III korrus).
29.04.2024 - 30.04.2024 / 09:00 Tartu (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).
07.05.2024 - 08.05.2024 / 09:00 Tallinn (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
07.05.2024 - 08.05.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
23.05.2024 - 24.05.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kivilinna Keeltekool (Sõpruse pst 2, Sangari maja III korrus).
23.05.2024 - 24.05.2024 / 09:00 Tartu (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).
27.05.2024 - 28.05.2024 / 09:00 Tallinn (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
27.05.2024 - 28.05.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
11.06.2024 - 12.06.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).
11.06.2024 - 12.06.2024 / 09:00 Tallinn (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
25.06.2024 - 26.06.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kivilinna Keeltekool (Sõpruse pst 2, Sangari maja III korrus).
25.06.2024 - 26.06.2024 / 09:00 Tartu (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kivilinna Keeltekool (Sõpruse pst 2, Sangari maja III korrus).
15.07.2024 - 16.07.2024 / 09:00 Tartu (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
15.07.2024 - 16.07.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
16.07.2024 - 17.07.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).
16.07.2024 - 17.07.2024 / 09:00 Tallinn (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
20.08.2024 - 21.08.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).
20.08.2024 - 21.08.2024 / 09:00 Tallinn (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
22.08.2024 - 23.08.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kivilinna Keeltekool (Sõpruse pst 2, Sangari maja III korrus).
22.08.2024 - 23.08.2024 / 09:00 Tartu (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kivilinna Keeltekool (Sõpruse pst 2, Sangari maja III korrus).
05.09.2024 - 06.09.2024 / 09:00 Tartu (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
05.09.2024 - 06.09.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
10.09.2024 - 11.09.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).
10.09.2024 - 11.09.2024 / 09:00 Tallinn (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
08.10.2024 - 09.10.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).
08.10.2024 - 09.10.2024 / 09:00 Tallinn (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
24.10.2024 - 25.10.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kivilinna Keeltekool (Sõpruse pst 2, Sangari maja III korrus).
24.10.2024 - 25.10.2024 / 09:00 Tartu (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).
05.11.2024 - 06.11.2024 / 09:00 Tallinn (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
05.11.2024 - 06.11.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
19.11.2024 - 20.11.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kivilinna Keeltekool (Sõpruse pst 2, Sangari maja III korrus).
19.11.2024 - 20.11.2024 / 09:00 Tartu (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
03.12.2024 - 04.12.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).
03.12.2024 - 04.12.2024 / 09:00 Tallinn (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Koolitus toimub Zoom'i keskkonnas.
19.12.2024 - 20.12.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 82€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Kivilinna Keeltekool (Sõpruse pst 2, Sangari maja III korrus).
19.12.2024 - 20.12.2024 / 09:00 Tartu (est) 82€ + KM Registreeri