Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Õppekavarühm

Esmaabi põhikursus on suunatud:

Isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks. Vastavalt Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusele (§ 132)   on sätestatud, et igas ettevõttes peab olema inimene, kes on läbinud 16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse ja iga kolmas aasta vähemalt 6-tunnise täiendõpe. Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Isikutele, kes taotleb relvaluba. Alates 01.07. 2018.a. hakkas kehtima Relvaseaduse muutmine ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. §35 lõige 2 sätestab et relvaloa taotleja peab esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt 16h esmaabikoolituse läbiviimist mille on läbiviinud tervishoiutöötaja kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.

Ja kõikidele inimestele, kes tahavad omandada teoreetilised ja praktilised oskused esmaabi osutamisel alates haava sidumisest kuni elustamiseni.

Esmaabi väljaõppe või täiendõppe koolituse õppekava

1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;

2) eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);

3) esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);

4) esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;

5) esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;

6) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;

7) esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;

8) esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Koolituse läbimisel osaleja:

– hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika

– kasutab õigeid elustamisvõtteid

– peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut

– teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest

– annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral

– arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Jelena Veber – On lõpetanud Tallinna Tervishoiu kõrgkooli. Jelena töötab SA Põhja Eesti Regionaal Haiglas kirurgia osakonnas õena ning lisaks ka esmaabikoolitajana 2013 aastast.

Õppetasu: 73€+km

Registreeri koolitusele

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus 28.01 koolitus toimub iseseisva õppena
28.01.2021 - 29.01.2021 / 10:00 Tartu (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
10.02.2021 - 11.02.2021 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
22.02.2021 - 23.02.2021 / 10:00 Tartu (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
10.03.2021 - 11.03.2021 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
25.03.2021 - 26.03.2021 / 10:00 Tartu (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
07.04.2021 - 08.04.2021 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
04.05.2021 - 05.05.2021 / 10:00 Pärnu (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
05.05.2021 - 06.05.2021 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
20.05.2021 - 21.05.2021 / 10:00 Tartu (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
09.06.2021 - 10.06.2021 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
21.06.2021 - 22.06.2021 / 10:00 Tartu (est) 73€ + KM Registreeri