Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik.

Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132.

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.  Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.

EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Esmaabi väljaõppe või täiendõppe koolituse õppekava

1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;

2) eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);

3) esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);

4) esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;

5) esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;

6) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;

7) esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;

8) esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Koolituse läbimisel osaleja:

– hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika

– kasutab õigeid elustamisvõtteid

– peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut

– teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest

– annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral

– arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Jelena Veber – On lõpetanud Tallinna Tervishoiu kõrgkooli. Jelena töötab SA Põhja Eesti Regionaal Haiglas kirurgia osakonnas õena ning lisaks ka esmaabikoolitajana 2013 aastast.

Õppetasu: 73€+km

Registreeri koolitusele

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
20.02.2020 - 21.02.2020 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
09.03.2020 - 10.03.2020 / 10:00 Tartu (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
23.03.2020 - 24.03.2020 / 10:00 Pärnu (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
25.03.2020 - 26.03.2020 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
26.03.2020 - 27.03.2020 / 10:00 Kuressaare (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
23.04.2020 - 24.04.2020 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
21.05.2020 - 22.05.2020 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri

Esmaabi väljaõppe koolitus 16h

Esmaabi väljaõppe koolitus
18.06.2020 - 19.06.2020 / 10:00 Tallinn (est) 73€ + KM Registreeri