Eelarve kujundamisest projektijuhtimiseni

Ehituse maksumuse meistriklass: eelarve kujundamisest projektijuhtimiseni

Kestus: 2 päeva (15h)
Seminari aeg: 9:00 – 16:00
Õppekeel: eesti keel

SOODUSHIND 625€ + KM.

Kahele osalejale samast organisatsioonist hinnasoodustus -10%.
Kolmele osalejale samast organisatsioonist hinnasoodustus -12%.
Neljale ja enamale osalejale samast organisatsioonist hinnasoodustus -15%.

Hinnas sisalduvad koolitusmaterjalid ning testi eduka sooritamise korral tunnistus.


Ehituse eelarvestaja seminar on Eestis esimene kahepäevane ehituslikku eelarvestamist ja maksumusplaanimist käsitlev täiendkoolitus, mis on mõeldud eelkõige väiksese ja keskmise suurusega hoonete ehitamisega tegelevate ettevõtete eelarvestusalase võimekuse tõstmiseks. Seminaril käsitletakse tüüpilisi ja ebatüüpilisi ehitusliku eelarvestuse võtmeküsimusi, antakse ülevaade eelarvestuspraktikast ja kuulaja saab kasulikke teadmisi tegelemiseks nii harilike kui ka spetsiifilisemate eelarvestusülesannetega (MS Excel’i kasutamise baasil).

Sihtrühm: väikese ja keskmise suurusega hoonete ehitamisega tegelevate ettevõtete ehituseelarvestajad, maksumuse analüütikud, projektijuhid, ehitusjuhid, tellija esindajad, finantsjuhid.

Koolituse läbinu oskab orienteeruda ehituseelarvestuse temaatikas ja probleemides, tunneb ära ehitusmaksumuse kujundamise erinevad etapid ja ehitusinformatsiooni elukaare osad. Koolituse läbinu oskab süstematiseerida ehituseelarvestamiseks vajalikku informatsiooni, omab teadmisi erinevatest eelarvestusmeetoditest ja nende kasutatavusest eri tüüpi ülesannete lahendamisel, integreerituna praktilisse projektijuhtimisse. Samuti suudab koolituse läbinu ära tunda, analüüsida ja vältida erinevaid ehitusmaksumuse juhtimisel tehtavaid vigu.

Ehituse eelarvestaja koolituse kogumaht on 15 akadeemilist tundi, mis koosneb:
– auditoorsest tööst (8 ak tundi)
– praktilisest tööst (5 ak tundi)
– iseseisvast tööst (2 ak tundi)

Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni poolt.
Koolitus annab 9,1 täienduspunkti (TP).


Käsitletavad teemad:

SEMINARI ESIMENE PÄEV – antakse ülevaade  peamistest eelarvestusküsimustest ja mõistetest.
Ehitusliku eelarvestamise põhimõisted, olulised probleemküsimused ja riskid.
Ehituseelarvestamist puudutavad regulatsioonid, normid ja tavad.
Ehitusliku eelarvestamise ja maksumuskontrolli ülesanded ja teostamine
Projektijuhtimise tähtsus ehitusprotsessis ja eelarvestamises.
– Projektijuhile oluline eelarvestusalane informatsioon.
– Projektijuhi roll ja tegevused eelarve juhtimisel.
Kulude jooksva prognoosimise vajadus projekti protsessis.
– WBS (Work Breakdown Structure) üleantavate tulemite määramine ja sidumine eelarvega.
– Ajaplaani ja eelarve seosed.
– Riskianalüüsi ja eelarve seosed.
– Muudatuste (tehnoloogilised ja ajagraafiku muudatused) seos eelarvega.

SEMINARI TEINE PÄEV – tegeletakse praktilise koolitamisega (näited, juhtumianalüüs, kasulikud juhised spetsiifilisemate ülesannete lahendamiseks, diskussioonipaneel)
– Eelarvestuse vigade tekkimise ja maksumuse hindamise meetodite toimivus.
– Eri tüüpi eelarvestusülesannete lahendamine.
– Avatud ja fikseeritud hinnaga pakkumiste eelised ja puudused praktikas.
– Näiteid pakkumishindade võrdlemisest.
Näiteid eelarveprogrammide ja tabelarvutuse kasutatavusest.
– Projektijuhi tasu ja tulemuslikkuse mõõtmine.

Detailsem info koolituse sisu kohta on leitav õppekavast (pildi alumises nurgas).

Kodutöö ja test
Seminari raames lahendab osaleja ühe praktilise iseseisva eelarvestusülesande (kodutöö) ning seminar lõppeb praktiliste teadmiste testiga.

 

Seminaril on soovi korral võimalus osaleda veebiülekande vahendusel. Veebiülekande käigus tuuakse Teieni koolitaja video- ja slaidipilt, samuti saab osaleja küsida küsimusi ning osaleda aruteludes.

 

LEKTOR
Seminaril on kaks koolitajat: Erki Soekov ja Tiit Valm.

Erki Soekov – TTÜ õppejõud (Ehituse ja Arhitektuuri Instituut) ja
ehitusinsener (vol.ins.tase 8, kutsealad: omanikujärelevalve, ehituse audit ja ehitusinseneride koolitamine). Erki on tegelenud ehitussektoris alates 1998. aastast, omab kogemusi ehituseelarvestuse, ehitusjuhtimise, lepingute, korralduse, tehnoloogia jt valdkondades. Ehituse omanikujärelevalve ja tellija nõustamisega on Erki tegelenud erineva suuruse ja keerukusega ehitusobjektidel alates 2006. aastast. Tegevussuund: praktilised lahendused ja ehituse toimivuse küsimused.

Tiit Valm – hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (tase 6) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tema abiga on omandanud äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Tiidul on ehituse projektijuhtimise koolituse ja konsultatsiooni kogemust üle 10 aasta ning praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust nii väikestes kui suurtes ettevõtetes üle 25 aasta.

 

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele

Eelarve kujundamisest projektijuhtimiseni

Ehituse eelarvestaja seminar on Eestis esimene kahepäevane ehituslikku eelarvestamist ja maksumusplaanimist käsitlev täiendkoolitus. Koolituse täpsed kuupäevad selguvad lähiajal!
19.08.2024 - 16.09.2024 / 09:00 Tallinn (est) 625€ + KM Registreeri

Eelarve kujundamisest projektijuhtimiseni

Ehituse eelarvestaja seminar on Eestis esimene kahepäevane ehituslikku eelarvestamist ja maksumusplaanimist käsitlev täiendkoolitus. Koolituse täpsed kuupäevad selguvad lähiajal!
19.08.2024 - 16.09.2024 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 625€ + KM Registreeri