Ehituse eelarvestaja koolitus

Ehituse eelarvestaja koolitus

Oskuskoolitus OÜ

Õppekava nimetus: Ehitus eelarvestaja koolitus 8 t

Õppekava rühm: Ehitus, tootmine, juhtimine.

Maht tundides: 8 tundi.

Sihtgrupp:

Inimesed kes töötavad ehitusel projektijuhtidena, objeketijuhtidena, Juhid, juhatuse ja

nõukogu liikmed, finantsjuhid ja pearaamatupidajad.

Piirangud õpperühma suurusele: Maksimaalne õppegrupi suurus 20 inimest

Õppekeel: eesti keel, vene keel, inglis keel

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Õpingute alustamise tingimused:

Keskharidus, vanus vähemalt 18 aastat.

Õppe sisu:

 • Ehituskulude arvutamise põhimõtted ja eelarvemaksumuse määramine
 • töömahtude arvutamine
 • prognoosimine ja eelarvestamine
 • omahinna ja hinna kujundamine
 • üldine ehitusvaldkonna tundmine
 • projektide eelarvestamine.
 • miks eelarvetest ei ole kasu?
 • eelarvekorraldus
 • reaalse kasumi numbri prognoosimine
 • Ehituskulude kujunemise allikad
 • otsekulud
 • kaudkulud
 • tööjõukulu
 • seadmed ja masinad
 • materjalid
 • Eelarve koostamine
 • eelarvelise kasumi mõiste ja suurus
 • muude kulude määratlemine
 • Ehituskulude juhtimise süsteem
 • kulude kontrollimise põhimõtted
 • kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
 • projekteerija visioon ehituskuludest
 • objetide ajagraafikute koostamine
 • Eelarvearvutuste põhilised probleemid
 • Küsimused ja vastused
 • Praktiline ülesanne: Projekti eelarvete koostamine

Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 8 tunnisel. Teoria eksam tuleb läbida vähemalt 70% ulatuses.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

Omandab ettevõtte sisemise eelarvestamise arvutamise süsteemi

Teab kuluarvestuse põhimõtteid ja oskab neid rakendada oma töös

Oskab hinnata ettevtte rahalist seisu ja võimekust, oskab seda täiustada ja parandada vastavalt saadud soovitustele

 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

Oskuskoolitus OÜ tunnistus kursuse läbimise kohta.

Registreeri koolitusele