Eestis asbestitöid teostava töötaja koolitus

Eestis asbestitöid teostava töötaja koolitus

Eestis asbestitöid teostava töötaja koolitus

Kestus: 1 päev (8h)
Koolituse aeg: 9:00 – 16:00
Õppekeel: eesti keel
Toimumise koht: Zoom

Eestis asbestitöid teostava töötaja koolituse hind on 105€ + KM.


Tööandja on kohustatud korraldama asbestitöö tegijatele enne esmakordset tööle asumist vastava väljaõppe. Koolituse eesmärk on anda osalejale ülevaade asbestitööde tegemise nõuetest, tööde ohutust korraldamisest ja õigete isikukaitsevahendite valimisest vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud määrusele “Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”(11.10.2007 nr 224).

Metoodika: teooria, arutelud, iseseisev ülesanne koolituspäeva kestel.

Sihtrühm: Eesti ettevõtete ehitustööde juhatajad, tööandjad ja kõik töötajad, kes teostavad asbestitöid.

Käsitletavad teemad:
–  asbestiga kokkupuute liigid, nende tuvastamine ja mõju tervisele
–  asbestitöö kavandamine ja töökava koostamine
–  riskianalüüs ja juhised tegutsemiseks
–  isikukaitsevahendid ja markeerimine
–  asbestitöö hügieeninõuded
–  jäätmekäitlus
–  tervisekontroll
–  lammutamise ja asbesti eemaldamise tehnika (head praktikad ja
näited teistest riikidest, arutelu)

Koolitaja jagab vajadusel näidisdokumente!

Koolitaja: Aleksander Andre

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena.
Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele