Tõstukijuhi baaskoolitus (10 päeva)

Tõstukijuhi baaskoolitus (10 päeva)

Kestus: 10 päeva (80 h)
Koolituse aeg: 9:00 – 16:00
Õppekeel: eesti keel, vene keel

Tõstukijuhi baaskoolituse hind on 1080€ + KM.

Hinnas sisalduvad loengumaterjalid ning eksami eduka sooritamise korral Eesti Vabariigis või rahvusvaheliselt kehtiv tõstukijuhi tunnistus.


Tõstukijuhi baaskoolitus on mõeldud eelkõige tõstukijuhina tööd alustavale inimesele, kel puuduvad tõstukiga töötamise praktilised kogemused, kuid kes soovib saada tööturul konkurentsivõimelist teoreetilist teadmistepagasit ning ka suuremat praktilist tõstuki juhtimise kogemust, kui pakub tavapärane tõstukijuhi koolitus.  Samuti on kursus suunatud neile, kes juba töötavad tõstukitel, ent soovivad täiendada nii oma teoreetilisi teadmisi eri liiki tõstukitest, tööohutusest ja töösse puutuvatest õigusaktidest kui ka praktilisi oskusi erinevate tõstukitega töötamisel.

Koolituse läbinu:

–  oskab ohutult ja efektiivselt kasutada viit erinevat tõstukit
–  tunneb erinevate tõstukite ja laadimistööde eripärasid
–  eristab erinevaid liikurmasinate liike
–  eristab liiklemist avalikus liikluses ning tööterritooriumil
–  teab, kuidas vältida tõstukitega töötamisel ohtlikke olukordi
–  tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid
–  teab, kuidas kaitsta kaastöötajate elu ja tervist
–  teab, kuidas kasutada ja valida isikukaitsevahendeid
–  jälgib tõstuki tehnilist seisukorda ja tunneb tõstuki ehitust
–  teab, kuidas autosid laadida estakaadilt
–  teab, kuidas tõsta inimest selleks ettenähtud korvis
–  teab töötaja õiguseid ja kohustusi
–  oskab iseseisvalt tõstukitega töötada ja liigelda.

 

I – II  KOOLITUSPÄEV – teooriakursus (16 ak tundi)

Koolituse teooria osa toimub koolitusklassis või veebikeskkonna vahendusel. Osalejatele jagatakse paberkandjal õppematerjalid ning kirjutusvahendid või elektroonilised koolitusmaterjalid (veebikoolituse korral).

Käsitletavad teemad:

–  Tõstukite tüübid, hooldus ja ohutustehnika.
–  Liikurmasinatele kehtivad liiklusseaduse nõuded, töötamine ettevõtte territooriumil ja territooriumiväliselt.
–  Töötamisega kaasnevad riskid ja probleemide lahendused.
–  Laadimistööde teostamine ja ohutus.
–  Tõstukite tõstevõime ja tõstmisfüüsika. Lisaseadmed, mida kasutatakse tõstukitega töötamisel.
–  Isikukaitsevahendid töökeskkonnas ja tõstukiga töötamise ohutusvarustus.
–  Ohutust reguleeriv dokumentatsioon töökeskkonnas, selle õigusaktid ja töötaja õigused.
–  Seadme ohutuse seaduse nõuded ja tõstukiga töötamise ohutus laiemalt.

Teooriakursus lõppeb eksamiga.

 

III – X  KOOLITUSPÄEV – praktikakursus (64 ak tundi)

–  Praktika viiel tõstukil professionaalsete koolitajate järelvaljel ja juhendamisel.
–  Õpitakse sõitma, laadimist ja erinevaid töövõtteid järgmiste tõstukitega: vastukaalkahveltõstukid (elektriline tõstuk ja gaasitõstuk), lükandmastiga tõstuk,
alusesiirdaja, virnastaja ja komplekteerimistõstuk.
–  Õpitakse erinevaid ohutusvõtteid, mida tõstukijuht teadma peaks.

Praktikakursus lõppeb eksamiga.

 

Detailsem info koolituse sisu kohta on leitav õppekavast (pildi alumises nurgas).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud isikule väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

 

LEKTOR

Tõstukijuhi koolitust viib läbi pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist Raiko Jaagura. Eesti Maaülikoolis majanduse erialal õppinud Jaagura on alates 2005. aastast töötanud logistiku ja projektijuhina erinevates valdkondades. Tõstukijuhtide koolitamisega alustas ta juba 2007. aastal.

 

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele